Flu Campaign 2019

Our next Flu Clinics are scheduled to take place on the following dates:

If you are over 65 yrs old

Monday, 7 October 2019 between 9am and 5.30pm;

Monday, 14 October 2019 between 9am and 5pm;

Wednesday, 16 October 2019 between 9am and 5pm

To book your flu clinic appointment please call our Care Navigators on 01248 680 021 selecting Option 5.


Ymgyrch Ffliw 2019

Bydd ein Clinigau Ffliw nesaf yn cael eu cynnal ar y dyddiadau canlynol:

Os ydych chi dros 65 oed

Dydd Llun, 7 Hydref 2019 rhwng 9am a 5.30pm;

Dydd Llun, 14 Hydref 2109 rhwng 9am a 5pm;

Dydd Mercher, 16 Hydref 2019 rhwng 9am a 5pm

I archebu eich apwyntiad yn y clinig Ffliw, ffoniwch ein Cyfeirwyr Gofal ar 01248 680 021 gan ddewis Opsiwn 5.


Shingles

Read more about Shingles

NHS WalesThis site is brought to you by My Surgery Website