Latest News

Y Newyddion Diweddaraf

Croeso i Ganolfan Iechyd Plas Menai

Gyda anghenion cleifion wrth wraidd popeth a wnawn, mae ein gwefan wedi'i chynllunio i'w gwneud hi'n hawdd i chi gael mynediad

ar unwaith i'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch. Yn ogystal â manylion ymarfer penodol megis oriau agor a sut i gofrestru, fe welwch

gyfoeth o dudalennau defnyddiol sy'n cwmpasu ystod eang o faterion iechyd ynghyd â chysylltiadau â sefydliadau meddygol perthnasol eraill.

Welcome to Plas Menai Health Centre

With patients' needs at the heart of everything we do, our website has been designed to make it easy for you to gain instant access to the information you need.

As well as specific practice details such as opening hours and how to register, you’ll find a wealth of useful pages covering a wide range of health issues along with links to other relevant medical organisations.

 

Health News from the BBC and the NHS

BBC Health
NHS Choices Behind the Headlines
NHS WalesThis site is brought to you by My Surgery Website