This website uses cookies to function correctly.
You may delete cookies at any time but doing so may result in some parts of the site not working correctly.

Our Flu Campaign for 2018 will start on 1 October 2018

Patients Aged over 65

For those patients aged 65 years and over we will be hosting clinics on:

 • Monday, 1 October 2018 and
 • Wednesday, 3 October 2018

Further clinics will be held in November and details for these clinics will be released shortly.

To book your appointment please speak to our Care Navigators or call the Health Centre and selecting option 6.

This Flu appointment service will be available will be available each week day between 2pm and 4pm.

Patients aged under 65 but at risk

For patients aged under 65 but fall within our risk groups we will be holding your clinics on:

 • Monday, 29 October 2018
 • Monday, 5 November 2018
 • Wednesday, 7 November 2018

To book your appointment for our under 65 at risk Flu clinic then please speak to our Care Navigators or call the Health Centre and selecting option 6

This Flu appointment service will be available will be available each week day between 2pm and 4pm.

Specific Flu Vaccination clinics

will also be held for:

 • Expectant Mothers
 • Children at risk
 • Care Home patients and
 • Carers

More information will be provided soon about these clinics

Ymgyrych y Ffliw 2018

Bydd Ymgyrych y Ffliw 2018 yn dechrau ar 1 Hydref 2018

Bydd mwy o glinigau'n cael eu cynnal ym mis Tachwedd, a byddwn ni'n rhannu manylion y rheini cyn bo hir.

Cleifion dros 65 oed

I gleifion sy'n 65 oed neu'n hyn byddwn ni'n cynnal clinigau ar y dyddiadau canlynol:

 • Dydd Llun, 1 Hydref 2018; a
 • Dydd Mercher, 3 Hydref 2018

Bydd mwy o glinigau'n cael eu cynnal ym mis Tachwedd, a byddwn ni'n rhannu manylion y rheini cyn bo hir,

I drefnu apwyntiad, siaradwch efo'n Llyw-wyr Gofal neu ffoniwch y Ganolfan Iechyd a phwyso opsiwn 6 - gallwch ffonio bob dydd yn ystod yr wythnos, rhwng 2 a 4 y prynhawn, i drefnu apwyntiad.

Cleifion sydd dan 65 oed ond mewn grwpiau risg

 • Dydd Llun, 29 Hydref 2018
 • Dydd Llun, 5 Tachwedd 2018
 • Dydd Mercher, 7 Tachwedd 2108

I drefnu eich apwyntiad yn ein clinig i bobl sydd dan 65 ond mewn grwpiau risg siaradwch efo'n Llyw - yr - Gofal neu ffoniwch y Ganolfan Iechyd a phwyso'r opsiwn 6 - gallwch ffonio bob dydd yn ystod yr wythnos, rhwng 2 a 4 y prynhawn, i drefnu apwyntiad.

Hefyd, bydd cligau Brechiad y Ffliw yn cael eu cynnal yn arbennig i:

 • Ferched sy'n disgwyl babi
 • Plant mewn grwpiau risg
 • Cleifion Cartrefi Gofal a
 • Gofalwyr

Bydd mwy o wybodaeth am y cligau hyn ar gael cyn bo hir


Shingles

Read more about Shingles

NHS WalesThis site is brought to you by My Surgery Website